Girişimciler belli bir iş fikrini hayata geçirirken çeşitli finansman desteklerine ihtiyaç duyabilir. Bu süreçte A,B ve C yatırım turları devreye girerek girişimcilerin işini büyütmesine katkıda bulunur. Söz konusu yatırım türleri dışarıdan gelen yardımlarla girişimi hayata geçirmeyi hedefler. Peki, Pree-seed, seed ve diğer yatırım serileri ne anlama gelmektedir? 

Yatırım Turları Neler? 

Girişiminizin içinde bulunduğu sektör ve potansiyel yatırımcılara bağlı olarak farklı finansman turlarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Yatırıma yeni başlayanlar için özellikle melek yatırımcı ve tohum finansmanı gibi yöntemler devreye girer. Dış yatırım yolu ile büyümeyi ifade eden A serisi, B serisi ve C serisi girişiminizi besleyen yatırım turlarının başında yer almaktadır. Söz konusu yatırım turlarını 5 başlıkta ele alabiliriz. 

1) Pre-seed 

yatırım turu

Tohum öncesi finansman olarak bilinen Pre-seed kavramı, bir girişimin sorunları ve çözümleri için ihtiyaç duyulan talep ve önermelerin doğruluğu adına toplanan en erken finansman türünü ifade etmektedir. Resmi bir finansman türü olarak kabul edilemeyecek kadar küçük olan Pre-seed, yeni başlayan girişimciler ve belli bir endüstriyi değiştirecek düzeydeki yatırımlar için gereklidir. 

2) Seed 

Yatırım turu arasında yer alan Seed, ilk resmi sermaye aşaması olarak değerlendirilmektedir. Bir girişimin ya da işletmenin resmi olarak topladığı ilk parayı temsil eden bu aşama, şirketlerin pazar araştırması ve ürün geliştirme gibi adımlarını finanse etmesini kolaylaştırmaktadır. Tohum finansmanı bir şirket nihai ürünlerinin geleceği ve hedef kitlenin belirlenmesi noktasında etkin rol oynamaktadır. 

3) A Serisi 

yatırım turları

A serisi, finansman sürecinin ikinci resmi aşaması olarak ifade edilmektedir. A Serisi finansman turu bir iş modeli oluşturulduktan sonra ilerlemenin kaydedildiği, büyüme ve gelir elde etme potansiyelinin ortaya konulduğu dönemde özel bir şirkete yapılan yatırımdır. Bu finansman turunda genel olarak birden fazla yatırımcı yer almaktadır. Aynı zamanda buradaki yatırımcılardan biri en fazla finansman ile turun yönetimini sağlamaktadır. A serisi finansman turunun başlıca kaynakları ise melek yatırımcılar ve risk sermayedarlarıdır. 

4) B Serisi 

Ölçeklendirme ve hızlı büyüme ile ilgili olan A serisinin ardından B serisi finansman turundaki yerini alır. B serisinde, A’da belirlenen planlar genişletilerek bir devamlılık sağlanmaktadır. Girişiminiz B serisine ulaştığında öncelikle ürün ve pazar arasındaki uyumun doğrulaması yapılmaktadır. Kendi pazarında genişlemeye başlayan girişimi ifade eden B serisi, artık yatırımcılar için güvenli bir tur olarak kabul edilmektedir. Bunun en önemli nedeni B serisine ulaşa  girişimlerin, A serisindeki girişimlere oranla daha hızlı büyüyecek olmasıdır. 

5) C Serisi

yatırım

C serisi finansman turu, daha çok yeni ürünler geliştirmek isteyen ve genişlemeyi amaçladığı için sermaye toplamaya ihtiyaç duyan şirketler tarafından kullanılmaktadır. Bu yatırım turunda imtiyazlı hisselerin satılması yolu ile sermaye artırımına gidilmektedir. Birçok şirketin mevcut başarısının artırılmasında ve genişlemesinde C serisi etkin bir rol oynar. Genellikle bir girişimin ulaştığı son aşamada bu seriye ihtiyaç duyulmakta ve fon yaratma adımına geçilmektedir. A, B ve C serisi olarak adlandırılan tüm yatırım turlarının asıl amacı, girişim fikirlerini karlı bir işe dönüştürmektir. 

Fongogo ile Yatırımcı Bulma Sürecini Kolaylaştırın

Birçok şirket, ilk halka arz (IPO) aşamasına geçmeden önce fon desteğine ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda bir dizi fon toplamak için çeşitli adımları takip eder. Girişimlerinizi vakit kaybetmeden hayata geçirmek ve fon toplama sürecini kolaylaştırmak için Fongogo ile tanışabilirsiniz. Kitlelerin gücünü kullanarak işletmelerin kaynağa ulaşmasını hızlandıran Fongogo ile yatırım sürecini yönetmek için vakit kaybetmeyin.