Startup şirketleri açısından dikkat gerektiren noktalardan biri de kuruluş aşamasında büyük önem taşıyan hukuk kısmıdır. Gelecekte doğabilecek risklere karşı önlem alması gereken startup şirketleri, henüz kurulum aşamasındayken bazı hukuki süreçleri tamamlamış olmalıdır. Peki, bu süreçte bilinmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

1) Telif Haklarının Korunması

İş fikrinizi tek başına hukuki bir koruma altına alarak telif sorunu çözmek mümkün olmayabilir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre koruma işlemi fikre değil, ifadeye mahsustur. Sınai Mülkiyet Hakları kapsamında, startup şirketi kuran bir kişi patent alma noktasında belli haklara sahip olur. Buna göre telif hakları koruması ile bir iş fikri veya buluşun belli süreliğine üçüncü kişilerce üretimini, kullanımını, ithal edilmesini ya da satılmasını engellemek amaçlanır. 

2) KVKK Uyarınca Düzenlenmesi Gereken Dokümanlar

startup

Startup şirketlerinin gerçekleştirdiği veri toplama işlemlerinde verilerin KVKK’ya uygun bir şekilde işlenmesi gerekir. Bunun yanı sıra şirketin, kişisel verilerin güvenliği noktasında da idari ve teknik tedbirleri alarak ilerlemelidir. Startup şirketleri bunun için VERBİS sistemine girerek, Kişisel Veri Envanteri ile Saklama ve İmha Politikası oluşturabilir. Aynı zamanda gizlilik politikası ve çerez politikaları gibi gizliliği hedef alan sözleşmelerin düzenlenmesi de oldukça önemlidir. 

3) Şirketleşme Sürecinin Usule Uygun Bir Şekilde Tamamlanması 

Bir girişimi hayata geçirmeye karar verdiğinizde, girişiminizi kurucu ekipleri ile birlikte şirket haline getirmeniz gerekir. Şirketleşme aşamasında şirket türlerine göre vergi ve yasal sorumlulukların farklılık göstereceği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra startup şirketinin geleceği düşünülerek de gerekli hukuki önlemler en baştan alınabilir. Startup şirketi kurarken ihtiyaç duyulacak sözleşmeler şu şekilde sıralanabilir; gizlilik sözleşmesi, fikri ve sınai mülkiyet haklarının devrine yönelik sözleşmeler, hissedarlar sözleşmesi. Fongogo, bu konuda çözüm ortakları sunmaya her zaman hazırdır. 

4) Rekabet Yasası ile İlgili Düzenlemeler 

Startup, doküman

Startup şirketlerinin hukuki alanda dikkat etmesi gereken adımlardan biri de rekabet yasasıdır. Şirkette yer alan hissedarlar ortaklık süresi boyunca, şirketle doğrudan ya da dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini beyan eder. Söz konusu düzenleme sayesinde şirkette yer alan hissedarların, bu süre boyunca ve hissedarlıktan sonra faaliyetlerinin hangi koşul ve zamanda gerçekleşeceği belirlenmiş olur. Aynı zamanda rekabet yasasının başlangıç aşamasında düzenlenmesi, sonraki zamanlarda oluşabilecek uyuşmazlıkların da önüne geçer. 

5) Hak Sahipliği Şartları 

Yeni kurulacak olan bir startup şirketinde çok sayıda kurucu ortak yer alabilir. Bu gibi çoklu hissedar bulunan durumlarda, hissedarların başlangıç aşamasında rollerinin belirlenmesi gerekir. Hissedarlar sözleşmesi hazırlanırken kurucu ortakların rollerine ilişkin bilgiler açık ve anlaşılır bir dilde, her ortağın hak ve yükümlülüklerine göre ayrı bir şekilde düzenlenir. Hak sahipliği şartlarının asıl amacı hissedarların girişimde kısa bir süre kalmalarını veya girişimin ticari hedefine ulaşmasını sağlamaktır. 

6) Ön Alım Hakkı Düzenlemeleri 

Startup

Ön alım hakkı düzenlemeleri genelde hissedarlar sözleşmesine dahil edilen hukuki bir süreçtir. Söz konusu düzenleme sayesinde düzenlemeler, hissedar hisselerinin kullanılmasının önüne geçer. Aynı zamanda hissedarlar, hisselerini satmak istediğinde  mevcut hissedarlara ön alım hakkı doğar. Bu durumda diğer hissedarlar ön alım hakkını kullanarak satıştaki hisseleri satın alma yoluna gidebilir. Ön alım hakkının kullanımı noktasında hissedarların hisse oranları dikkate alınır ancak aksi bir düzenleme de gerçekleştirilebilir. 

Fongogo ile Paya Dayalı Kitle Fonlamasına Ortak Olun 

Girişimcilerle yatırımcıları buluşturan Fongogo platformu ile her türlü yatırımı kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Tüm yatırımcı türlerine hitap eden Fongogo sayesinde, isteyen yatırımcı istediği tutarla giriş yapabilir. Paya dayalı kitle fonlaması ile yatırım yolculuğunuza dijital bir şekilde başlayabilirsiniz. Tamamen dijital bir mecradan yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlere yatırım yapmak için Fongogo ile iletişime geçin.