Startup şirketiniz için sermaye artırmayı ya da yatırım yapmayı düşünüyorsanız şirketin değerini belirleyerek işe başlamanız gerekir. Klasik değerleme yöntemlerinin startup şirketlerine uyarlanması değerlemeyi zorlaştıran en büyük etkendir. Startup şirketleri birbirinden farklı olduğu için bulunduğu evreye göre değerleme yöntemlerine karar verilmelidir. Peki, startup değerlemesi nasıl yapılır? Değerleme için hangi yöntemler izlenebilir?

Startup Değerlemesi Hakkında 

Piyasa değeri ve satış gibi kavramlar, bir startup şirketinin yatırımcıların gözündeki değerini belirler. Erken aşamadaki girişimciler için startup değerleme süreci farklı metrikleri beraberinde getirebilir. Startup değerlemesi yaparken girişime dair öz bir değerlendirmenin yapılması oldukça önemlidir. Bu süreçte varlıkların bir listesini yapmak, geliri tanımlamak ve ekip üyelerini boyutlandırmak gerekir. 

Startup Değerlemesi Yöntemleri Neler? 

startup değerlemesi

Startup değerlemesi, genel olarak tahmine dayalı bir biçimde şekillenir. Bu noktada bir girişimin değerini anlamak için risk sermayesi değerleme yöntemlerinden destek alınabilir. Startup şirketlerinin değerlemesi için uygulanabilecek yöntemleri 4 başlıkta şu şekilde inceleyebiliriz:

1) Berkus Yöntemi 

Berkus yöntemi, özellikle gelir öncesi girişimlerin değerlemelerini bulmak için oluşturulmuş bir metottur. Erken aşamadaki girişimlerin gelir miktarını artırmaya odaklanan bu yöntem basit bir formül içerir. Berkus metodu kurucuların ve yatırımcıların gelirlere dayalı hatalı değerlemeler yapmasının önüne geçmek için kullanılır. Karmaşık olmayan bir değerleme yöntemi arayan startup şirketleri için Berkus yöntemi ideal ve sınırlı bir seçenek sunar. 

2) Puan Kartı Değerleme Yöntemi

Puan kartı değerleme yöntemi çoğunlukla gelir öncesi startup şirketleri için uygun özelliklere sahiptir. Aynı zamanda finanse edilmiş bir girişimin ek kriterlere sahip diğer şirketlerle karşılaştırılmasına da imkan tanır. Karşılaştırılabilir şirketlerin ortalama para öncesi değerlemesini bulunur ve ardından startup şirketinin niteliklerine bakılır. Bu aşamada startup şirketinizin aşağıdaki değerlere göre nasıl birikim yaptığını analiz edebilirsiniz.

Takımın gücü: %0-30

Fırsatın boyutu: %0-25

Ürün veya hizmet: %0-15

Rekabet ortamı: %0-10

Pazarlama, satış kanalları ve ortaklıklar: %0-10

Ek yatırım ihtiyacı: %0-5

Diğerleri: %0-5

3) Aşamaya Yönelik Değerleme 

startup değerleme

Aşamaya yönelik değerleme yöntemi özellikle erken aşama girişimlerde daha hızlı bir hesaplama yöntemi sunar. Bu yöntemde değerleme hesaplanırken girişimin bulunduğu geliştirme aşaması dikkate alınarak işlem yapılır. Girişimin ne kadar iddialı olduğunu ölçen aşamaya yönelik değerlendirmede göz önünde bulundurulması gereken aşamalar şunlardır:

  • Girişime dair tüm iş planlarının detaylı bir şekilde düşünülmüş olması,
  • İş planını uygulayacak sağlam bir kurucu ekibin desteği,
  • MVP veya prototip,
  • Temel kullanıcı kitlesi ve ortaklıklar, 
  • İstikrarlı bir şekilde büyüyen ve kâr vadeden şirket geliri.

4) İndirgenmiş Nakit Akışı 

Şirket değerlemesi için izlenebilecek yöntemler arasında yer alan indirgenmiş nakit akışı hesaplaması bazı gruplar için zor bir seçenek olabilir. İndirgenmiş nakit akışı hesaplaması istikrarlı bir nakit akışına sahip olmayan startup şirketleri için uygulaması zor yöntemler arasındadır. Şirketlerin mevcut geliri ile ilerideki potansiyeline dair öngörülerde bulunan indirgenmiş nakit akışı yöntemini uygulayarak startup şirketinizin geleceği hakkında ekonomik bilgilere erişebilirsiniz. Bu yöntemde nakit girişinin ve gelirlerin düzenli bir şekilde kaydının tutulması değerleme sürecine katkıda bulunacaktır. 

5) VC Yöntemi

Bill Sahlman’ın girişim sermayesi yöntemi olarak adlandırılan VC yönteminde, ilk olarak yatırım için beklenen fiyatın tahmin edilmesi gerekir. VC yöntemi ile yatırımcıların harcadığı zaman ve risk dikkate alındığında bugünkü para sonrası değerleme ortaya çıkar. Bu metod endüstri metriklerini kullanarak para sonrası değerlemenin belirlenmesini ve para öncesi değerlemenin yapılmasını sağlar. 

6) Çarpan Yöntemi

Çarpan yöntemi bir finansal metriği diğerinin oranı olarak değerlendirmenizi sağlayan araç olarak tanımlanabilir. Bu yöntem sayesinde işletmenizi aynı sektördeki diğer şirketlerle karşılaştırabilirsiniz. Çarpan yöntemi startup şirketinizin değerini tahmin etmek için ihtiyaç duyulan en önemli metrikler arasında yer alır. Bunun yanı sıra çarpan yöntemini aşağıdaki faktörleri ölçmek için de kullanabilirsiniz: 

  • İş değeri ölçümlerinde, 
  • Başka bir şirketin gerçeğe uygun değerini ölçmede,
  • Şirket değerini artırmak için yapabileceğiniz ayarlamaları belirlemede, 
  • Cari değerleme ile tarihsel dönemler arasındaki ilişkiyi kurmada. 

Fongogo ile Girişimlerinizi Hızlandırın 

Girişimlerin kitlelere ulaşmasını kolaylaştıran Fongogo ile görünürlüğünüzü artırarak yatırım yolculuğunuza devam edebilirsiniz. Şirketinizin ya da girişiminizin büyümesinin önündeki en büyük engel olan finansal pürüzleri Fongogo sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz. Kampanya sayfası oluşturma ve fon toplama süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlamak için Fongogo’yu deneyimleyebilirsiniz. Yatırım ve girişimler hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için Fongogo ile iletişime geçin!