22 Eylül 2017 günü Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Ashoka Türkiye iş birliğinde düzenlenen Sosyal Etki ve Sosyal Finansman Konferansı’da yer aldık. Vizyonumuza vizyon katan bu konferanstan sizin için birkaç özet bilgi aktarmaya çalışacağız.

Türkiye’de finans sektörü yatırım kararı verirken sosyal girişimlere, sadece kar ve düşük risk odaği ile yaklaşırken, sosyal girişimlerin yarattığı toplumsal değeri ve değişimleri dikkate almamaktadır. Bunun en önemli sebebi olarak, Türkiye’deki finans kurumlarının sosyal girişimler için ortak bir yaklaşım, değerlendirme kriterleri, finans araçları geliştirmemiş olmasıdır. Konferansta özellikle bu algının değişmesi için neler yapılabileceği, sosyal girişimcilik sektöründe yararlanabilecek çeşitli finansman modellerini ve bu finansman modellerinin nasıl uygulanabileceğini dünyadan ve Türkiye’den örneklerle anlatıldı.

Öncelikle sosyal girişimi tanımlarken sahiplerine, hissedarlarına, üyelerine kar dağıtmadan ziyade, ölçülebilir olumlu sosyal etkiyi hedefleyen, sosyal geri dönüşü olan bir hizmet ya da ürün üreten iş modeli olduğunu belirtmek gerekli. Sosyal Finansman ise, en azından ana parası ödenebilen , devletten özerk bir finansman modelidir. Sosyal finansman desteği verilen sosyal girişimlerin mutlaka sosyal etkilerini ölçümlemelerini gerektiğinin altını çizmek gerekli.

Avrupa’da Sosyal girişimlere özel yasal ve formlar getirilirken, bunun getirdiği hem pozitif hem negatif etkiler konferansta taraflarca paylaşıldı. Türkiye’de bu konuda adımlar atılması gerekliliği tartışılır bir noktada kaldı.

Diğer bir yandan, Türkiye’de E-bursum gibi sosyal bir girişimin yatırım aldığını ve sosyal ölçümlenebilir metriklerini ilgili yatırımcı grubunun kendi diğer şirketlerinde kullanarak, kendilerine nakit para hariç bir kar mekanizması elde ettiklerini görmek bizim için konferansın en vurucu anıydı. Bu şekilde başarılı örneklerin, bu ve bunun gibi konferans ve projelerle artacağını inanıyoruz. KUSIF’e bu konuda öncülük ettiği için bir teşekkür de Fongogo’dan göndermek isteriz.