Basın

Ünlü Kitlesel Destek Gurusu Jason Best Fongogo Danışma Kuruluna Katıldı!

16.03.2014

Principal of Crowdfund Capital'in kurucularından ve danışmanlarından Jason Best, Fongogo danışma kuruluna katıldı.

Jason dünyada en çok saygı duyulan uluslararası kitlesel destek liderleri arasında yer almakta olup, Forbes.com tarafından kitlesel destek konusunda en etkili 10 kişi arasında gösterilmiştir.

Çok tartışılan ve Amerika'da is kanununda yer alan kitlesel destek yatırım sistemi oluşturan ekip içerisinde yer almıştır. Kitlesel destek üzerine konuşma yapmış ve Beyaz Saray 'da gerçekleştirilen Başkan Obama'nın 2012'de yeni iş kanununu imzaladığı törene katılmıştır. Ayrıca, Jason SEC ve FINRA ile beraber çalışan kitlesel destek sanayi ticaret grubunun da kurucularındandır. Jason, melek yatırımcı gruplarla, özel sermaye ve girişim sermayesi şirketleriyle, Dünya Bankası da dahil olmak üzere hükümetler ve STK'lar ile kitlesel destek ekosisteminin ve basarili stratejilerin geliştirilmesi için çalışmaktadır.

ABD Global Girişimcilik Programı tarafından seçilen Kitlesel Destek Sermaye Danışmanları konusunda önemli etkileri ve çalışmaları olmuştur. Jason’ın şirketi CCA 24 farklı ülkede kitlesel destek üzerine çalışarak önemli çalışmalar yapmıştır. Jason ayrıca Wiley tarafından basılan 'Crowdfunding for Dummies' kitabının yazarlarından biridir. TechCrunch ve Venture Beat'te yazılar yazmakta ve Fast Company, Bloomberg Markets, BBC, CNBC, CCTV ve CNN'de yer almaktadır.

UC Berkeley'deki Girişimci Finansta İnovasyon Programı’nın kurucuları arasında olup, üniversite bünyesindeki yatırımcılar arasındadır. Ayrıca, Jason San Francisco başarılı bir şekilde yürüyen 2 tane sağlık teknoloji şirketinin yatırımcılarındandır.

Fongogo ekibine hem şirket stratejisi için destek verecek hem de Türk Kitlesel Destek Derneği’nin planlanması için yardımcı olacaktır. Jason ayrıca, Fongogo’nun MENA bölgesiyle birlikte yürüteceği aktivitelere destek olacaktır.

Kitlesel destek dünyada bir fırtına gibi esmeye devam etmekte. Hala yeni sayılabilecek bir alan olmasına rağmen, bütün marketlerde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Gelişmekte olan bu ekonomi marketinin 2025 yılında 96 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Dünyanın en büyük kitlesel destek platformu 5 yıl içinde 5.7 milyon destekçiyle 1 milyar dolar desteğe ulaşmıştır.

Bu kadar yeni ve hızlı büyüyen kitlesel destek gibi bir sektörde uzman danışmanlarla çalışmak büyük bir önem taşıyor. Fongogo bu bağlamda, danışma kurulunu finans, IT, hukuk, STK ve risk yönetimi konusunda lokal ve uluslararası deneyimleri olan kişilerle kurmaktadır.

Fongogo'nun danışma kurulunda yer alan diğer yeni isimler ise: Emre Özbek ve Görkem Gökçe.

Emre Özbek stratejik planlama, performans yönetimi, risk yönetimi, süreç etkinliği, iç kontroller, denetim ve uyumluluk konularında 18 yıllık tecrübe ve bilgi birikimine sahip. Vodafone, PricewaterhouseCoopers ve ISACA (Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Denetimi Derneği) bünyesinde yöneticilik yapmıştır. Diğer uluslararası sertifikalarının yanında ISO31000 Kurumsal Risk Yönetimi denetimi sertifikasına sahiptir. Emre, Fongogo'nun mevcut risk yönetimi süreçlerini geliştirmek ve uluslararası standartlardlarda uygulanmasını sağlamak için danışmanlık verecektir. Emre Fongogo'ya risk yönetimi konusunda danışmanlık vererek Fongogo'nun risk yönetimi sürecini gözden geçirmekte ve bölgesel ve uluslararası standartlara uygun bir sistemi entegre ettirmeye çalışmaktadır.

Görkem Gökçe kendi hukuk şirketini kurmuş ve Gökçe Attorney Partnership adıyla 2010 yılından beri çeşitli uluslararası şirket birleşmeleri ve şirket satışları, ortak girişimler, özel sermayeler, risk sermayesi ve finans projeleri üzerine çalışmaktadır. Özelikle internet tabanlı iş modelleri konusunda da önemli deneyimlere sahiptir. Müşterileri arasında, Standard Bank, Spotify, NBC Universal, T-Systems, ve Formula 1 kurulu yer almaktadır. Görkem ayrıca İngiliz-Türk Avukatlar Derneği üyesidir ve 2008-2009 yılları arasında derneğin yazmanlık görevini üstlenmiştir. Uluslararası Teknoloji Hukuk Derneği’nin de bir üyesi olup, İletişim ve Program Komitesi için çalışmaktadır.

Fongogo

Fongogo (www.fongogo.com) projelerin kitleler tarafından desteklendiği, "crowdfunding" fikri üzerine kurulmuş bir kitlesel destek platformudur.

Bir internet şirketi olan Fongogo, gerek bireyler gerekse vakıf, dernek ve şirketler için hizmet vererek sosyal medya odaklı bir pazar alanı yaratma amacı güder.

Bu amaçla projeler için:

  • pazar araştırması/fikrin kitleler tarafından kabul görmesi
  • farkındalık/pazarlama/ön satış
  • fon toplama olanağı sunmaktadır.

Proje sahipleri, projelerini Fongogo.com'da görücüye çıkarırlar. Destekçiler büyük ya da küçük miktarlarla bağışta bulunurlar ve karşılığında bağış değeriyle alakalı, proje sahipleri tarafından belirlenmiş hediyeler/ödüller alırlar.

Hem proje sahipleri hem de destekçiler sosyal medya (Facebook/Twitter/LinkedIn vb.) ile projeleri tanıtmak ve paylaşmak için gereken erişime Fongogo aracılığıyla sahip olurlar. Böylece, destek bulmak ve hedefi yakalamak için online dünyada viral bir etki yaratma imkanı doğar.

Öğrenin! Fongogo.com, Blog.fongogo.com

Takip Edin! Facebook.com/Fongogo, Twitter.com/Fongogo_

İstediğiniz zaman iletişime geçin! info@fongogo.comInternational Crowdfunding Expert, Jason Best, Joins Fongogo’s Board of Advisors

Istanbul, Turkey, March 17, 2014

Co-founder and Principal of Crowdfund Capital Advisors. Jason Best, joins Fongogo’s Board of Advisors (http://fongogo.com/Fongogo/Danismakurulu, http://fongogo.com/u/jason-best).

Jason is one of the most respectable international crowdfunding leaders, ranked as one of the 10 most influential people in crowdfunding by Forbes.com.

He has co-authored the crowdfund investing framework used in the much discussed JOBS Act, in the USA. He provided congressional testimony on crowdfunding on two occasions and was honoured to attend the White House ceremony when President Obama signed the JOBS Act into law in 2012. Additionally, Jason co-founded the crowdfunding industry trade group that works with the SEC and FINRA as they create the rules for crowdfund investing. Jason also works with angel groups, PE/VC firms as well as governments and NGOs, including The World Bank, to understand the crowdfunding ecosystem and create successful crowdfund investing strategies. He was instrumental in the successful effort to have CCA selected by the US State Department’s Global Entrepreneurship Program as a Key Partner. Jason’s firm, CCA, has worked on crowd capital issues in 24 countries and can bring experience and best practices to the countries that he works with. Jason is co-author of the Crowdfund Investing for Dummies book (published by Wiley) and is a contributor to TechCrunch and Venture Beat, and has appeared in Fast Company, Bloomberg Markets and on BBC, CNN, CNBC and CCTV.

Jason co-founded the University of California, Berkeley ‘Program for Innovation in Entrepreneurial and Social Finance’ and is also an Entrepreneur-in-Residence at UC Berkeley’s ‘Center for Entrepreneurship and Technology.’ Prior to his work in crowdfund investing, Jason was a successful healthcare technology entrepreneur with 2 companies in San Francisco.

He will advise the Fongogo team both around the company’s strategic decisions and the formation of a planned Turkish Crowdfunding Association. Jason will also support Fongogo in collaboration with the MENA region.

The crowdfunding industry is taking the world by storm. While it’s a relatively infant industry it’s growing across all markets, and fast. The developing economy market alone is estimated to grow to USD 96 billion by 2025 and the world’s largest crowdfunding platform recently exceeded USD 1 billion in pledges by 5.7 million contributors since it’s foundation 5 years ago.

In a new and fast moving industry like crowdfunding it is of enormous importance to work with qualified advisors. Fongogo built a Board of Advisors with local and international backgrounds with expertise covering finance, IT, law, NGOs, and risk management.

Other recent additions to Fongogo’s Board of Advisors are Emre Ozbek (http://fongogo.com/u/emreozbek) and Gorkem Gokce (http://fongogo.com/u/gorkem-gokce).

Emre Ozbek is a senior executive professional with 18 years of experience in advisory and assurance, corporate and strategic governance, business development, internal audit, and risk management. He held positions with Vodafone, PricewaterhouseCoopers and ISACA (Information Systems Audit and Controls Association). Among others, he holds the ISO31000 auditor certification on Enterprise Risk Management. Emre provides Fongogo with risk management consulting including reviewing and improving Fongogo’s risk management processes to secure a regional yet international standard.

Gorkem Gokce run his own legal practice, Gokce Attorney Partnership, since 2010 and has been involved in a variety of international mergers and acquisitions, joint venture, private equity and venture capital and project finance transactions as well as privatisations in Turkey. He also has key expertise in Internet based businesses. Clients include Standard Bank, Spotify, NBC Universal, T-Systems, and Formula 1 Administration. Gorkem is a member of the British – Turkish Lawyers Association and acted as the Secretary to the Association between 2008 and 2009. He is also a member to International Technology Law Association and is involved in Communications & Outreach and Program Committees.

Fongogo

Fongogo (www.fongogo.com) offers individuals, companies and NGOs, a marketplace to fundraise, seek feedback, marketing and pre-sell products/services. Fongogo is where projects get started by the crowd, a concept generally known as crowdfunding. It is an alternative, or a complementary, way of sourcing funds with additional benefits that include seeking proof of concept and creating awareness.

Project creators post their projects on Fongogo. Contributors allocate funds, small or large, to their project of choice, for which they receive rewards, and/or recognition, in return. Both creators and contributors have access to tools that allow them to promote their projects on social media networks such as Facebook/Twitter/LinkedIn, which creates a viral effect and increases success.

Fongogo is a Turkish registered company in Istanbul with an active team. To increase impact, the company works with Ambassadors and Advisors. Ambassadors are ambitious individuals who support project creators and assist them in introducing the crowdfunding concept to the general public, particularly those who are active social media users (Turkey is ranked among the top 10 countries in the world for Facebook usage). Fongogo also collaborates with partners such as NGOs, incubators and angel networks. These partnerships help project sourcing and benefit project creators who are introduced to relevant services and support networks.

Learn! Fongogo.com, Blog.fongogo.com

Follow! Facebook.com/Fongogo, Twitter.com/Fongogo_

Contact us anytime! info@fongogo.com