sınav grubu ve öğrenci cinsiyet dağılımı nasıl oluşturulacak

8 YKS ve 7 LGS öğrenci kotası üzerinden belirlendi. Başvuru alım sürecinde denk görülen adaylar %60'ı kız çocuklarına ayrılacaktır

bütçe nasıl oluşturuldu

kampanya öncesi dershanelerle yapılan ön görüşme sonucu asgari kayıt ücretlerinin ortalaması ve dershane süreci boyunca 2 bin liralık ulaşım desteği hesap edilerek oluşturulmuştur.

Destek alacak çocuklar nasıl belirlenecek

Hane içerisine giren toplam ücretin, çocuğun eğitimine ayıramayacak kadar bütçesinin kısıtlı olması üzerinden seçilir. başvurucular arasından eğitimini devam ettirme isteği, ihtiyaç ve süreklilik göz önünde bulundurularak seçilecektir.