Uncommon Entities: New Ways to Reconnect Nature Beings

Diren Demir, disiplinler arası bir sanatçı olarak Leipzig'deki Pilotenkueche sanatçı rezidansına seçilen projesi için dayanışma çağrısında bulunuyor.
Uncommon Entities: New Ways to Reconnect Nature Beings 

(scroll down for English)

TR: Antroposen çağı, baskın tür olmamızın sorumluluğunu alamadığımız için gezegenimizde yarattığımız yeni bir çağdır. Atmosfer, kirlilik ve küresel ısınma sorunlarının incelenmesi yolunda, insan türünden kaynaklı bu yapay çağ; seçimleri, davranışlerı ve eylemleri belirleyen kitle psikolojisi ekseninde ele alınmalıdır. Guattari'ye göre sistemin yaratmayı amaçladığı insan modeli “Homo Economicus”tur. Bir Homo Economicus, tüm hayatını parasal güçlere ve rekabet ilişkilerine satmaya hevesli bir girişimcidir.

 "İklim suçuna" inanmayan denetim modelleri ve duyarsız politikaların temelinde halkın kendisi vardır. -Deluze'e göre"liderler insanlara yön vermezler, halklar karakterlerine uygun liderler yaratırlar… Kötülük yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya tezahür eder."

 "Uncommon Entities" projesinde, eski insanların doğayla derin bağlar kurabildikleri geleneklere ve hala içimizde saklı olan doğa anlayışını ortaya çıkaracak performatif ve ritüelistik gösterilere odaklanacağım. Animizmin mevcut politik sonuçlarını sorguluyorum. Bunun bir örneği, Norveç gibi gelişmiş politikalara sahip ülkelerin artık dağları ve nehirleri canlı görmesi ve kendi yasalarını bu alanların bizzat yaşayan bireyler oldukları görüşünde düzenlemeleridir.

 "Uncommon Entities" serisi, Leipzig'de geçirdiğim süre boyunca, kırsal alanlara/ormanlara ayrıntılı popülasyon gözlemi yoluyla gerçekleşecek. Kırsal kesimden topladığım buluntu nesneler ve nehir suyu çalışmamın ana malzemeleri arasında yer alacak. Özellikle tarih boyunca avlanmış hayvanların silüetleri kullanılacak. Bitki ve ağaç popülasyonunu da kapsayacak olan bu çalışma modern zamanın uzaktan gözlem modellerinde uyguladığı yüzeysel yaklaşımların ötesine geçip bireyin doğa ile bağını yapılandırabileceği deneyim alanlarını araştırıyor. Böylece "aşağıdan yukarıya" doğru yaratılan iktidar yapılarının temelini "antik ritüel modelleri" ile sarsmayı hedefliyor.

 "Uncommon Entities" serisinin tasarımları, Pilotenkueche sergi mekanın farklı duvarlarında dolaşan orman ruhları olarak hayat bulurken; Doğa temelli iletişim yöntemlerini bir atölye dizisi olarak sunmayı umuyorum.


//

EN: The age of anthropocene is a new era in which we create on our planet because we cannot take the responsibility for our being the dominant species. In examining the problems of atmosphere, pollution, and global warming and this artificial age structured by the human species must be filtered through the mass psychology that determines the choice, behavior and actions of the human species. According to Guattari, the human that the system aims to create is “Homo Economicus.” A Homo Economicus is an entrepreneur who is eager to sell his entire life to monetary powers and competition relations.

 Administrators who do not believe in climate crime, put nature on sale for works that could bring money. The basis of such misguided policies is -in Deluze’s view- that the people themselves. That is, leaders do not give direction to peoples, peoples create leaders that are appropriate to their characters… Evil manifests from bottom to top, not from top to bottom. 

 In the "Uncommon Entities" project I will concentrate on the traditions where ancient people could establish deep bonds with nature, and the performative and ritualistic shows that will reveal the understanding of nature that is still hidden within us. I question the current political implications of animism. An example of this is that countries with advanced policies, such as Norway, now see mountains and rivers alive and regulate their laws in the view that they are living individuals. 

 The series "Uncommon Entities" will take place during my time in Leipzig through detailed population observation to the countryside/forests. The found objects and river water that I collected from the countryside will be included in the materials of my work. Silhouettes of animals that have been hunted throughout history espacially will be used. This study, which also includes the plant and tree population, goes beyond the superficial approaches applied in the remote observation models of modern times and explores the areas of experience where the individual can structure an intense bond with the nature. Thus, it aims to shake the foundation of power structures created "from the bottom up" by using the ancient ritualistic models.

 While the designs of the "Uncommon Entities" series come to life as forest spirits wandering around the different walls of the Pilotenkueche exhibition area; I hope to present nature-based communication methods to the local people as a workshop series. 


Prizes / Ödüller : 

50 TL (5 Euro): 

TR: Bu sanatsal projeye katkıda bulunduğunuzu belirten bir "teşekkür" mektubu ve sertifika. Dijital olarak doğrudan e-posta adresinize gönderilecektir.

//

EN: A "thank you" letter and certificate stating that you have contributed to this artistic project. It will be sent digitally directly to your e-mail address.


250 TL (25 Euro):

TR: Uncommon Entities bir kurulum ve araştırma projesidir. Leipzig'de gerçekleşecek olan sergi öncesinde projemin içeriği bu projeye katkı olanlar ile dijital ortamda tanıtılacak. Bu sunumun ardından proje kapsamında geleneksel paganizm, şamanizm ve animizm tekniklerinden beslenen “doğayla bağlantı kurma” ve “doğayı algılamanın yeni yolları”nın uygulamalı olarak deneyimleneceği bir dizi atölye çalışması yapılacak.

 Sanat, heykel ve performans eksenindeki uygulamalı tekniklerin bağlamlarının anlatılacağı ve interaktif olarak deneyimleneceği bu atölyeye davetlisiniz.
Etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Not: "Bağış ve Destek Belgesi" de dahildir.

//

EN: Uncommon Entities is an installation and research project. Before the exhibition that will take place in Leipzig, the context of my project will be introduced in the digital environment with everyone who contributed to this project. After this presentation, a series of workshops will be experienced in the context of the project, where "connecting with nature" and "new ways of perceiving nature" will be experienced practically, fed by traditional paganism, shamanism and animism techniques.

  You are invited to this workshop, where the contexts of all these ancient applied techniques on the axis of art, sculpture and performance will be explained and experienced interactively. The event will take place via Zoom.


P.S.: "Donation and Support Certification" is also included.


300 TL (30 Euro): 

TR: Bu sanatsal projeye bu katkıda bulunan herkesle birlikte doğayla bağlarımızı geliştirme, yapılandırma ve güçlendirme üzerine 4 haftalık bir online yoga dersi deneyimleyeceğiz.

Hayatımda deneyimlediğim ve sanatsal pratiğimde sergilediğim/kullandığım öğretileri sanatsal pratikler içinde sizlerle paylaşmak istiyorum. Performans çalışmalarım için bedenimle olan bağımı geliştirmek adına yoga yolculuğuma başladım ve bugüne kadar birçok ders verdim.

Hindistan'da aldığım eğitimin güzel bir sonucu olan Kundalini Yoga dersleri 4 hafta boyunca haftada bir kez 1 buçuk saatlik derslerde tekrarlanacak. Bu 4 haftalık yolculuğa davetlisiniz!

Kursların dili (aksi talep edilmedikçe) İngilizcedir.
Dersler Zoom üzerinden online olarak yapılacaktır.

Buna dahil:
- Bağış ve Destek Sertifikası
- Uncommon Entities: Sanal Atölyelerine katılım


//


EN: Together with everyone who contributed to this artistic project, we will experience a 4-week online yoga class based on developing, structuring and strengthening our bonds with nature.

 I would like to share with you the teachings that I have experienced in my life and exhibited/used in my artistic practice.   I've started my yoga journey in order to improve my connection with my body for my performance works and so far i have presented many classes.

 Kundalini Yoga classes, which is a beautiful result of the training I received in India, will be repeated once a week in 1 and a half hour classes for 4 weeks. You are welcome this 4 weeks of journey!

The language of the courses is English.
Classes will take place online via Zoom.


Included in this:
- Donation and Support Certificate
- Uncommon Entities: Virtual Workshops Participation


Neyi değiştirmek istiyorum?

 • TR: İklim krizinin etkilerini gezegenin pek çok yerinde giderek net gördüğümüz bu yıllarda, sanat ve aktivizmin acil odağının iklim konusu üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum.

  "Uncommon Entities" araştırma projemin somut sonuçları ile doğayı algılama şeklimizi ve duyarlılığımızı derinleştirerek Bireysel/Toplumsal değişimimizin hızlanmasına dair yeni çözümler keşfetmeyi hedefliyorum.

  //

  En: In these years, when we see the effects of the climate crisis more and more clearly in many parts of the planet, I think that the immediate focus of art and activism should be on the climate issue.

  With the concrete results of my "Uncommon Entities" research project, I aim to discover new solutions for the acceleration of our Individual/Social change by deepening our perception of nature and our sensitivity.


Başka nasıl bana destek olunabilirsin? / How else can you support me? 

 • TR: Destek verecek bütçeniz yoksa bile teşekkür ederim. Bu sayfanın linkini sosyal medyanızda paylaşarak ve destek olabileceğini düşündüğünüz kişilere göndererek bana yardım edebilirsiniz.

  //

  EN: Thank you, even if you don't have the budget to support. You can help me by sharing the link of this page on your social media and sending it to people you think can support.

Henüz S.S.S. eklenmedi.
Proje sahibine mesaj yoluyla soru sorabilirsin.
Henüz güncelleme yapılmadı.
Projeyi takip edersen güncellemeleri görebilirsin.
Henüz yorum yapılmadı.
Projenin ilk yorumunu yapmaya ne dersin?
Avatar
Sevim Taştan Şen

2.08.2022

50
Avatar
Havva Güleş

2.08.2022

200
250 ₺ / AY
2 DESTEKÇİ
"Projeye abone olan destekçilerin kartlarından destek iptal edilene kadar aylık çekim yapılacaktır."
Avatar
Proje Sahibi
Diren Anıl Demir
İstanbul , Türkiye
ÖDÜLLER
50 ₺/Aylık
Donation Certificate / Bağış Sertifikası
TR: Bu sanatsal projeye katkıda bulunduğunuzu belirten bir "teşekkür" mektubu ve sertifika. Dijital olarak doğrudan e-posta adresinize gönderilecektir. // EN: A "thank you" letter and certificate stating that you have contributed to this artistic project. It will be sent digitally directly to your e-mail address.
1 abone
100 ₺/Aylık
1 Group Yoga Session
A group yoga session for one time via Zoom. Session will be held on Kundalini, Vinyasa, Hatha or Sivananda style. Zoom üzerinden tek seferlik grup yoga seansı. Oturum Kundalini, Vinyasa, Hatha veya Sivananda tarzında yapılacaktır.
0 abone
150 ₺/Aylık
Uncommon Entities: Cartpostals
Digital postcards consisting of images and photographs that will be produced as a result of the project. Proje sonucunda üretilecek resim ve fotoğraflardan oluşan dijital kartpostallar. İncluded / Dahildir: Donation Certificate / Bağış Sertifikası
0 abone
200 ₺/Aylık
Uncommon Entities: Cartpostals
Physical postcards consisting of images and photographs that will be produced as a result of the project. Proje sonucunda üretilecek resim ve fotoğraflardan oluşan fiziksel kartpostallar. İncluded / Dahildir: Donation Certificate / Bağış Sertifikası Digital postcards
1 abone
250 ₺/Aylık
Uncommon Entities Online Workshop
“Doğayla bağlantı kurma” ve “doğayı algılamanın yeni yolları”nın uygulamalı olarak deneyimleneceği bir dizi sanatsal atölye çalışması yapılacak. A series of workshops where “connecting with nature” and “new ways of perceiving nature” will be experienced practically. Dahil olanlar / İncluded: Donation Certificate / Bağış Sertifikası Uncommon Entities: Cartpostal digital and physical 1 Group Yoga Session Uncommon Entities Online Workshop
0 abone
300 ₺/Aylık
Access Bars Seansı
Bir saatlik bireysel Access Bars seansı. / 1 Hour Access Bars Session Dahildir: / İncluded: Uncommon Entities Online Workshop 1 Group Yoga Session Digital Postcard Donation Certificate
0 abone
400 ₺/Aylık
Online Private Yoga Class
Online yoga class for one time via Zoom, private class. Session will be held on Kundalini, Vinyasa, Hatha or Sivananda style. Dahil olanlar / İncluded: Donation Certificate / Bağış Sertifikası Uncommon Entities: Cartpostal digital and physical 1 Group Yoga Session Uncommon Entities Online Workshop
0 abone
500 ₺/Aylık
4 weeks Yoga Class Online
Bu sanatsal projeye bu katkıda bulunan herkesle birlikte doğayla bağlarımızı geliştirme, yapılandırma ve güçlendirme üzerine 4 haftalık bir online yoga dersi deneyimleyeceğiz. We will experience a 4-week online yoga class on developing our bonds with nature. Dahil Olanlar / İncluded: 1 Private Yoga Session Donation Certificate / Bağış Sertifikası Uncommon Entities: Kartpostal digital and physical 1 Group Yoga Session Uncommon Entities Online Workshop
0 abone
1.000 ₺/Aylık
Uncommon Entities: Supporter Pack
- 1 Adet Özel Yoga Dersi - 4 Hafta Online Grup Yoga Dersi Katılımı - Uncommon Entities Workshop Katılımı - Proje sonucunda üretilecek resim ve fotoğraflardan oluşan dijital ve fiziksel kartpostallar. - Çevrimiçi Bağış Sertifikası - 1 Private Yoga Session - 4 Weeks Online Yoga Class Participation - Uncommon Entities Workshop Participation - Digital and physical postcards consisting of images and photographs that will be produced as a result of the project. - Online Certificate for Donation
0 abone
DESTEKLE